Skovning

Skovning af træ fra skoven

Skovning af træ til tømmer eller flis er vi eksperter i hos EHJ-ENERGI A/S. Vi er leveringsdygtige i høje priser på tømmer samt cellulose træ. Vi har nogle af landets bedste maskinfører til at løse opgaver som disse, der kræver stor erfaring og flair for skovmaskiner og høj faglighed indenfor skovbruget. Skovning benyttes typisk i renafdrifter og tyndinger af bevoksninger, som har nået sin alder, hvor det er økonomisk rigtigt at skove effekter(tømmer) af træet. 

Udkørsel af træ fra skoven

Når træet er fældet skal det køres ud til bilfast vej, så lastbilerne der kører træet til savværkerne kan komme til med deres store lastbiler. Derfor er det vigtigt, at træet placeres de helt rigtige steder, for at undgå en ekstra omkostning i form af køreplader el. lign. Træet køres ud i stakke af hvert sortiment og opmåles skraks efterfølgende, så kunden kan få penge for sit træ. Herefter kan der gå op til 3 måneder, før det sidste af træet er afhentet af savværket.