Flishugning

Flishugning med Albach

I virksomheden tilhører en selvkørende flishugger med stor kapacitet. Den sikrer at vi altid kan levere den ønskede kvalitet og mængde til varmeværkerne. 

Vores flishugger er en Albach Diamant 2000. Albach’en kan hugge træer på op imod 80 cm i diameter. Bliver træerne større end det, er der monteret en keglekløver, der ved hjælp af hydraulik kan flække de store stammer, hvorefter de kan køres igennem og blive hugget til flis. 

Vi kan med mindre sold hugge flis til stoker fyr. Vi kommer både ud og hugger dit stokerflis eller levere rent stokerflis fra vores adresse i Randers eller direkte fra skoven. 

Se mere om flishugning

Du kan se lidt mere om vores flishugger til venstre, hvor vi har lagt en lille video ud, så man kan se, hvordan det ser ud, når maskinen er på arbejde.