Handel med råtræ

Vi er købere af både løv- og nåletræ i hele Jylland

EHJ-Energi er købere af råtræ fra hele Jylland. Med vores mange afsætningskanaler sørger vi for, at du får mest muligt økonomi ud af din skov.

Vi sælger træ for vores kunder til det danske og asiatiske marked. Vi har stor erfaring indenfor køb og salg af råtræ – hvad enten det er løv- eller nåletræ.

Pga. den stigende interesse for træ til byggeri er prisen i disse år høj. Derfor kan det være attraktivt økonomisk at få vurderet sine bevoksninger for værdi, således at man som skovejer kan få et økonomisk bidrag til sin skov.

Vi hjælper vores kunder fra start til slut og informere løbende vores kunder, hvis der sker ændringer i et projekt. Vi vil være de bedste indenfor denne branche, så du som kunde kan forvente et højt service niveau.

Vi betaler kontant for træet når det ligger ved bilfast vej – på den måde sørger vi også for, at kunden er sikker på at få sine penge.

Afdrift af skovbevoksninger

Ved afdrift menes der totalfældning af en skovbevoksning. Renafdrift som det også bliver kaldt, er noget man normalt vil gøre ved skove og bevoksninger, der har nået sin optimale alder økonomisk og sundhedsmæssigt.

Økonomien i afdrifter er altid bedre, idet at alle træer fældes, men også at de træer, som står på arealet som oftes er blevet tyndet, hvilket er med til at give træerne en større diameter. Diameteren på træet er alt afgørende for, at prisen på råtræet er høj og at omkostningerne til skovning og udkørsel bliver lave. Jo mindre tid der bruges pr. træ på skovning og udkørsel, samt jo højere diameter træet har, desto højere vil dækningsbidraget være. Derfor er det enormt vigtigt, at man gennem årene plejer sin skov med tynding, for at opnå høje råtræspriser og lave omkostninger til skovning og udkørsel.

Tynding af skovbevoksninger

Tynding af skovbevoksninger er enormt vigtigt for skovens økonomi og sundhed. I forrige afsnit blev det beskrevet, hvad en større diameter på træet gør jeg priserne på træet. For at opnå stor diameter på sit træ er det vigtigt, at man tynder sin skov rettidigt. Der er forskellige måder at gøre dette på, alt afhængig af om det er nål- eller løvskov og i hvilken alder skoven er i. EHJ-Energi hjælper her med rådgivning og projektering.