Handel med flis

Vi er købere af flis fra både løv- og nåletræ i hele Jylland

EHJ-Energi er købere af flis fra hele Jylland. Med vores mange afsætningskanaler sørger vi for, at du får mest muligt økonomi ud af din skov.

Vi sælger flis for vores kunder til pt. 3 flisvarmeværker i midt- og østjylland. Vi har stor erfaring indenfor køb og salg af flis.

Pga. den stigende interesse for bæredygtig biomasse kan vi leverer meget flis til vores flisvarmeværker. Derfor kan det være attraktivt økonomisk at få vurderet sine bevoksninger for værdi, således at man som skovejer kan få et økonomisk bidrag til sin skov. Her er der primært tale om tidlige tyndinger eller rydninger, hvor træet ikke har værdi til råtræ.

Vi hjælper vores kunder fra start til slut og informere løbende vores kunder, hvis der sker ændringer i et projekt. Vi vil være de bedste indenfor denne branche, så du som kunde kan forvente et højt service niveau.

 

Flishugning af træ
Albach Diamant 2000

Ved flishugning med lastbil kan man opnå en høj kapacitet ved flishugning. Når der flishugges med lastbil er det vigtigt, at træet er kørt ud til bilfast vej, så lastbiler kan holde ved siden af huggeren og blive læsset. Er der problemer med dårlig vej, så lastbilerne ikke kan komme ind, så har vi en dumper med kroghejs, der kan kører containerne ud til bilfast vej. Herefter kan lastbilerne tage containerne med til det nærmeste flisvarmeværk.

Flishugning med bestandsgående flishugger

Tynding af skovbevoksninger er enormt vigtigt for skovens økonomi og sundhed. I de første tyndinger af skovbevoksninger benyttes en fældebunkelægger til tyndingen. Den ligger heltræ ned i sporende, så en bestandgående flishugger kan kører inde i skoven og hugge træet til flis.