Nyheder – Viden

EHJ Holding ApS har indgået aftale med Marius Pedersen A/S

Det er en glæde, at vi kan orientere om, at EHJ Holding ApS i Randers har indgået aftale med Marius Pedersen A/S, og at Marius Pedersen A/S derved overtager selskaberne EHJ Energi & Miljø A/S og Ejendomsselskabet MCR ApS.

Købet indebærer, at Marius Pedersen A/S overtager 100% af aktierne i begge selskaber. Overtagelsen sker pr. 17.01.2024.

Handlen er et aktieopkøb, hvilket betyder, at både medarbejdere, kunder, kontrakter, maskinpark, anlæg og ejendomme overdrages.

For ejerne i EHJ Holding ApS og for Marius Pedersen A/S er det en glædens dag, at vi har indgået aftale om overtagelse, og i Marius Pedersen A/S ser vi særligt frem til at byde alle medarbejdere velkommen i koncernen. Vi ønsker at sikre en god overgang for både medarbejdere og kunder i EHJ Energi & Miljø A/S og at videreføre af alle de daglige aktiviteter i Randers. Derfor er det aftalt i forbindelse med overtagelsen, at de tidligere ejere Esben Hegelund og Preben Christensen fortsat er aktive i virksomheden i en længere overgangsfase.

EHJ Energi & Miljø’s kunder og forretningsforbindelser vil også efter overtagelsen have samme daglige kontaktpersoner, og alle aktiviteter vil fortsætte uændret på virksomhedens adresse Hadstenvej 16, 8940 Randers SV.

Sammen vil vi styrket gå en spændende fremtid i møde med øgede krav til indsamling og behandling af flere affaldsfraktioner til øget genanvendelse, og vi bliver alle en del af en større organisation og et samlet større service- og produktprogram til glæde for vores kunder.

Spørgsmål kan rettes til: 

Adm. direktør Simon H. Clausen, Marius Pedersen A/S, mobil 51361764 

Adm. direktør Esben Hegelund, EHJ Energi & Miljø A/S, mobil 40162196

Grøn omstilling

Som led i virksomhedens grønne omstilling af produktionsanlæg er elinstallation udvidet til samlet 2.000 Amp, og de første produktionsanlæg er skiftet til el. Samtidig er der foretaget større investeringer i nyt materiel for at have så energieffektiv produktion som muligt.

Virksomheden har gennem de seneste 4 år investeret betydelige ressourcer i udvikling af nye metoder til behandling og håndtering af fraktioner, således at genanvendelsen har været stigende. Dette er sket gennem virksomhedens innovative tilgang til løsninger, og i tæt samarbejde med kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og modtageanlæg.

I 2022 har virksomheden udvidet sin SBP certificering for bæredygtigt biomasse til også at omfatte rent affaldstræ. Dette skal udover bæredygtige løsninger også sikre beskyttelse af biodiversiteten m.m.

I 2022 definerede virksomheden de første punkter, som skal  medvirke til at realisere ”klimaplanen for en grøn affaldssektor”. Dette er lavet med udgangspunkt i bl.a.  ESG strategi.

For at virksomheden kan fortsætte udviklingen og udbygningen af behandlingsanlægget de kommende mange år, er der tilkøbt naboarealer – virksomhedens areal er herefter på samlet 182.832 m².

Endvidere er udbygning af pladser fortsat i 2022 med nye pladser på 12.500 m², og oplags-/behandlingspladser afgrænses med egenproducerede betonklodser. Desuden fortsættes udbygning af jordvold.