Nyheder – Viden

Grøn omstilling

Som led i virksomhedens grønne omstilling af produktionsanlæg er elinstallation udvidet til samlet 2.000 Amp, og de første produktionsanlæg er skiftet til el. Samtidig er der foretaget større investeringer i nyt materiel for at have så energieffektiv produktion som muligt.

Virksomheden har gennem de seneste 4 år investeret betydelige ressourcer i udvikling af nye metoder til behandling og håndtering af fraktioner, således at genanvendelsen har været stigende. Dette er sket gennem virksomhedens innovative tilgang til løsninger, og i tæt samarbejde med kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og modtageanlæg.

I 2022 har virksomheden udvidet sin SBP certificering for bæredygtigt biomasse til også at omfatte rent affaldstræ. Dette skal udover bæredygtige løsninger også sikre beskyttelse af biodiversiteten m.m.

I 2022 definerede virksomheden de første punkter, som skal  medvirke til at realisere ”klimaplanen for en grøn affaldssektor”. Dette er lavet med udgangspunkt i bl.a.  ESG strategi.

For at virksomheden kan fortsætte udviklingen og udbygningen af behandlingsanlægget de kommende mange år, er der tilkøbt naboarealer – virksomhedens areal er herefter på samlet 182.832 m².

Endvidere er udbygning af pladser fortsat i 2022 med nye pladser på 12.500 m², og oplags-/behandlingspladser afgrænses med egenproducerede betonklodser. Desuden fortsættes udbygning af jordvold.