Behandling

Affaldshåndtering på vores behandlingsanlæg i Randers

EHJ Energi & Miljø modtager affald fra både danske og udenlandske leverandører, og har med behandlings- og lagerfaciliteter mulighed for fast modtagelse af mængder. Lagerfaciliteterne giver mulighed for levering til modtagere efter behov
Behandlingsanlægget skal sikre en ensartet levering til vores kunder – såvel til genanvendelse samt nyttiggørelse.

Nedenfor er beskrevet nogle af de områder, som virksomheden arbejder med.

Træ

Virksomheden modtager forskellige type af affaldstræ, og målsætningen er at den størst mulige andel går til genanvendelse f.eks. i forbindelse med spånpladeproduktion. På anlægget foretages en udsortering af træ fra alle typer af affald vi modtager, og samtidig sørges for sortering af modtaget træ.

Fra vores anlæg leveres til slutbehandler i den aftalte kvalitet – igen for at bidrage til den bedste genanvendelse.

Udsortering fra bygge- og erhvervsaffald

Vi modtager fra virksomheder usorteret bygge- og erhvervsaffald, og dette bliver alt underlagt en sortering hos os. Vi udvikler hele tiden nye metoder og funktioner, som bidrager til at mængden af affald der omdannes til ressourcer, er stigende.

Sanitet, beton og tegl

De modtagne fraktioner omdanner vi det til erstatningsprodukter for bl.a. grus og sten. En del af materialerne indgår i vores egen produktion af betonklodser og samtidig afsættes materialer til bygge- og anlægsektoren.

Affaldssortering sikre minimering af miljøbelastning

EHJ Energi & Miljø arbejder for en minimering af miljøbelastningen ved affald, og sikre en så stor genanvendelse/nyttiggørelse som muligt. Det sker bl.a. ved løbende at optimere produktionsprocessorer og søge den bedst mulige genanvendelse af affalddet.

Den 3. december 2018 fik EHJ Energi & Miljø miljøgodkendelse til at drive miljø- og genanvendelse virksomhed på adressen Hadstenvej 16, Randers.

Den 16. december 2019 fik EHJ Energi & Miljø vedhæftede tillæg til miljøgodkendelse.

EHJ Energi & Miljø er optaget af i Energistyrelsens affaldsregister som indsamlingsvirksomhed med forbehandling samt transportør – KLIK HER

Den 22. august 2019 har EHJ Energi & Miljø fået en 10 årig forhåndsgodkendelse som nyttiggørelsesanlæg til modtagelse og behandling af importeret RDF Affald (EAK kode 19 10 10 og 19 10 12).

Hvor modtager vi affald fra?

EHJ Energi & Miljøs affaldshåndtering modtager affald fra både danske og udenlandske leverandører, og har med behandlings-og lager faciliteter mulighed for fast modtagelse af mængder.  

Behandlingscenter Randers – R12

RDF til R12 til videre sortering og behandling.
Behandling hos EHJ Energi & Miljø består af følgende:

Sortering af affald herunder opdeling i specifikke fraktioner. Behandling i form af bl.a. neddeling og rengøring, Klargøring til videre behandling, genanvendelse og nyttiggørelse.

Vores affaldshåndterings faciliteter sikre en affaldssortering i den bedste kvalitet som både er godt for miljøet og  vores modtager af forskellige fraktioner.