Bioenergi...

Bioenergi er energi fra solen, der ophober sig i biomasse, som for eksempel affald fra skov- og landbrug. Biomasse bliver samlet og brugt til at skabe miljøvenlig bioenergi i form af varme, strøm og brændstof.

 

Om os...

EHJ Energi A/S er en danskejet virksomhed med base i Randers.Vi producerer biomasse til en række danske energivirksomheder. Vores biomasse bliver brugt til at skabe bioenergi, som vores kunder forvandler til miljørigtig strøm og varme.

 

Sådan gør vi...

EHJ Energi A/S er en danskejet virksomhed med base i Randers. Vi producerer biomasse til en række danske energivirksomheder. Vores biomasse bliver brugt til at skabe bioenergi, som vores kunder forvandler til miljørigtig strøm og varme.

BIOENERGI

Bioenergi er energi fra solen, der ophober sig i biomasse, som for eksempel affald fra skov- og landbrug.

Biomasse bliver samlet og brugt til at skabe miljøvenlig bioenergi i form af varme, strøm og brændstof. Biomasse og bioenergi bliver generelt betegnet som en af de mest miljørigtige energikilder, da biomasse dannes langt hurtigere end fossile brændstoffer, som olie og naturgas.

Nogle tror måske, at bioenergi er et nyt fænomen. Men det er slet ikke tilfældet. Faktisk er bioenergi en af de ældste energikilder, vi overhovedet kender til. Siden tidernes morgen har mennesket nemlig brugt træ til at skabe ild, som gav lys, varme og mad på bordet.

Et af de vigtigste argumenter for bioenergi er, at vi kan skære drastisk i danskernes CO2-udledning. Derudover kan vi mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer, som vil løbe tør før eller siden, hvis vores energiforbrug fortsætter i samme tempo. Et andet godt argument for bioenergi er, at det hjælper landbruget med at løse en række af branchens forureningsproblemer. Gylle kan nemlig også omdannes til biomasse og senere bioenergi, og det er med til at reducere landbrugets miljøbelastning.​

Biomasse

Biomasse er den fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde.

Biomasse i form af træ var menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og biomasse (også kaldet bioenergi) er stadig den mest betydningsfulde form for vedvarende energi.

Teoretisk set kan energiforbruget i alle dele af energisektoren erstattes med bioenergi.

Bioenergi

Bioe​nergi er betegnelsen for alle de energiformer, der fremstilles ud fra biomasseressourcerne.

Træflis er træaffald fra træindustrien og skovbrugene, der er blevet skåret i mindre stykker. Det bruges på flere kraftvarmeværker.