Følg os på Facebook​ og giv os et "like"

Bio​energi

​Bioenergi er energi fra solen, der ophober sig i biomasse, som for eksempel affald fra skov- og landbrug.

Biomasse bliver samlet og brugt til at skabe miljøvenlig bioenergi i form af varme, strøm og brændstof. Biomasse og bioenergi bliver generelt betegnet som en af de mest miljørigtige energikilder, da biomasse dannes langt hurtigere end fossile brændstoffer, som olie og naturgas.

Nogle tror måske, at bioenergi er et nyt fænomen. Men det er slet ikke tilfældet. Faktisk er bioenergi en af de ældste energikilder, vi overhovedet kender til. Siden tidernes morgen har mennesket nemlig brugt træ til at skabe ild, som gav lys, varme og mad på bordet.

Et af de vigtigste argumenter for bioenergi er, at vi kan skære drastisk i danskernes CO2-udledning. Derudover kan vi mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer, som vil løbe tør før eller siden, hvis vores energiforbrug fortsætter i samme tempo. Et andet godt argument for bioenergi er, at det hjælper landbruget med at løse en række af branchens forureningsproblemer. Gylle kan nemlig også omdannes til biomasse og senere bioenergi, og det er med til at reducere landbrugets miljøbelastning.​

Om EHJ Energi A/S

EHJ Energi A/S er en innovativ dansk virksomhed, som producerer biomasse til en række store energivirksomheder.

Biomasse​

Biomasse er den fælles betegnelse for al det organiske stof, som dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde.

Biomasse i form af træ var menneskets oprindelige energikilde til lys, varme og madlavning, og biomasse (også kaldet bioenergi) er stadig den mest betydningsfulde form for vedvarende energi.

Teoretisk set kan energiforbruget i alle dele af energisektoren erstattes med bioenergi.

Bioenergi​

Bioe​nergi er betegnelsen for alle de energiformer, der fremstilles ud fra biomasseressourcerne.

Træflis er træaffald fra træindustrien og skovbrugene, der er blevet skåret i mindre stykker. Det bruges på flere kraftvarmeværker.

​Biobrændsel:

Det faste biobrændsel kan både bruges hjemme i de enkelte huse og på store kraftvarmeværker. I Danmark er vi langt fremme med at bruge biobrændsler i både små og store kraftvarmeværker. Det er blandt andet træflis, som er affald fra skovbrug. Vi er også et af de få lande i verden, der har kraftværker, som kan fyre med halm.

​En stor fordel ved bioenergi er, at den udnytter affald fra landbrug, skovbrug, husholdning og industri. En anden stor fordel er, at bioenergi ikke forurener på samme måde som olie, kul og naturgas. Biobrændsler frigiver stort set kun den mængde CO2, som planten har optaget, da den selv voksede i naturen. Man kan sige, at planten bare afleverer det tilbage, som den selv har brugt. En tredje fordel er, at bioenergien hele tiden fornyer sig selv. Der vokser f.eks. hele tiden nye planter op.

​Biobrændsel eller biobrændstof er brændstoffer og brændsler, der stammer fra biologisk materiale der har “levet for nylig” — Dette adskiller biobrændsler som en vedvarende energiform fra fossilt brændsel, der stammer fra mange millioner år gammelt biologisk materiale. Træflis er et eksempel på biobrændsel.

Biobrændsel kan bruges både decentralt i de enkelte husstande og centralt på moderne kraftvarmeværker.​

Firmainformation​

EHJ Energi A/S

Brundtvej 13, Lyngå

8370 Hadsten

CVR. nr. 32304206​

Kontakt os​

Telefon: 86 98 21 96

E-mail: info@ehj-energi.dk

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.